1. Vstup do hry / začátek hry

Hra na město je určena dětem ve věku 8 až 15 let. Pro zapojení do hry musíš umět číst, psát, počítat a pohybovat se v městě dětí samostatně bez pomoci dospělých. U vstupu do Mini-Plzně vyplň na stanovišti Evidence obyvatel formulář a dostaneš herní pas, tím se stáváš občanem Mini-Plzně a můžeš se zapojit do hry. Herní pas je tvůj důležitý osobní dokument, při ztrátě se platí poplatek za náhradní pas (v MPK).

Do hry se můžeš zapojit několika způsoby:

- vydělávat peníze prací nebo studiem;

- utrácet peníze v obchodním domě, restauraci, hotelu, kině a za další nabízené služby;

- procházet se městem, koukat se.

Když jsi v Mini-Plzni poprvé, můžeš se zúčastnit půlhodinové prohlídky města, která se počítá jako studium a dostaneš za ni své první herní peníze.

2. Práce a vydělávání peněz

Za studium i práci si vyděláváš herní peníze (MPK - Miniplzeňská koruna). Hodinová mzda je 80 MPK, z toho banka při výplatě strhává městskou daň 20 MPK (25 %). Výše mzdy se vypočítává poměrně na základě délky pracovního poměru. Mzda je stejná pro všechny děti a povolání. Každý může pracovat na všech pracovních pozicích. Pro výkon některých povolání je potřeba splnit speciální podmínky, o kterých informuje Městský úřad. Pracovní pozici získáš obdržením pracovní karty na Úřadu práce (od 11:00) nebo přímo na stanovišti (od 10:00 do 11:00). Karta obsahuje popis činnosti, název stanoviště pro výkon činnosti a jméno dospělé osoby, u které je nutné se hlásit. Na příslušném stanovišti odevzdej v sekretariátu pracovní kartu se svým herním pasem a začni pracovat. Abys dostal mzdu, musíš odpracovat minimálně 30 minut. Délku zaměstnání si určuješ sám. Po ukončení práce obdržíš v sekretariátu stanoviště výplatní šek, pracovní kartu a svůj herní pas. Výplatní šek a pracovní kartu dones do Banky, zde ti vyplatí mzdu v MPK. Výplatní šek má platnost 30 minut, poté propadává.

3. Studium

Studovat i přednášet může na Univerzitě každé dítě. Studentskou/profesorskou kartu získáš přímo na studijním oddělení Univerzity, kde se zapíšeš a odevzdáváš svůj herní pas. Po skončení studia předložíš na studijním oddělení potvrzenou studentskou kartu, dostaneš zpět svůj herní pas spolu s výplatním šekem. Podle délky studia se ti vypočte mzda, kterou dostaneš vyplacenou v Bance, stejně jako v případě práce.

4. Městská politika a volby

Mini-Plzeň spravuje starosta/starostka a čtyřčlenná městská rada. Politiky do svých úřadů volí občané Mini-Plzně. Volby se konají každé pondělí od 15.00 hodin na Radnici, řídí se volebním řádem. Volební právo získáváš zároveň s herním pasem. Podmínky pro kandidaturu do městské rady budou zveřejněny na informační tabuli Radnice. Radnice má tzv. Hodinu otevřených dveří, při které může kdokoliv osobně předat své návrhy, stížnosti a podněty. Pravidla, zákony a vyhlášky schvaluje a mění Veřejné zasedání občanů. Ke schválení změny je zapotřebí většinový souhlas zúčastněných. Veřejné zasedání občanů se koná každý den, svolává jej Radnice nebo samotní občané na základě listiny s minimálně padesáti podpisy občanů.

5. Občanské povinnosti a porušení pravidel

Od občanů se očekává, že hrají své role férově a nekonfliktně, podle svých možností si vzájemně pomáhají. Za klidný průběh hry, za pořádek a čistotu města je zodpovědný každý občan. Rozepře v Mini-Plzni jsou řešeny bez použití násilí. Porušení herních pravidel i případné občanské spory řeší městský soud. Městský soud zasedá veřejně jednou týdně v radničním sále. Děti, které svým jednáním narušují fungování města, z něj mohou být trvale vykázány.

6. Podniky a obchody

Všechny podniky v Mini-Plzni jsou městské . Kdo si chce založit soukromou firmu, potřebuje k tomu živnostenské oprávnění. Podmínky pro jeho získání jsou k nahlédnutí na Živnostenském odboru Městského úřadu.

7. Dospělí návštěvníci

Dospělí návštěvníci se mohou do města podívat, ale do hry nesmějí zasahovat. Zapojit se mohou pouze jako přednášející na Univerzitě.

8. Další pravidla, zákony a vyhlášky

Fungování Mini-Plzně se řídí řadou zákonů, vyhlášek, pravidel a zvláštními podmínkami pro výkon určitých povolání (např. řidičské zkoušky), které se aktualizují v průběhu hry a jsou k nahlédnutí u příslušných zařízení a na Radnici.

9. Kdo stanovuje pravidla, může je také měnit

Všechna pravidla je možné doplňovat nebo měnit, je k tomu potřebný většinový souhlas přítomných občanů při Veřejném zasedání občanů.