Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor 24.4.2014