Časté otázky

1. Pro jaké děti je projekt určen?
Pro děti ve věku 8 – 15 let, důležité je, aby dítě umělo číst, psát a počítat a dokázalo se ve městě dětí pohybovat samostatně bez vaší pomoci.

V Mini-Plzni jsou ale vítány i děti, které nemluví česky, ať už děti návštěvníků, turistů či občanů z jiných zemí, kteří žijí v ČR.

Mini-Plzeň se snaží být bezbariérová. V tomto snažení nám pomáhají místní organizace pracující s neslyšícími, nevidomými a fyzicky handicapovanými dětmi.

2. Kdy se akce uskuteční?
O letních prázdninách roku 2015, přesně od 29. 6.-17. 7.

3. Bude město dětí v provozu každý den?
Ne, Mini-Plzeň má otevřeno jen od pondělí do pátku, vždy od 10-17 hod.

4. Je potřeba dítě přihlásit?
Ne v případě, že jste z Plzně, nebo přijedete do Plzně jako turisté. Každý den si v Mini-Plzni může hrát až 500 dětí naráz. O tom, jestli jsou v daný den/okamžik ještě volná místa se dozvíte na HLAVNÍ STRÁNCE.

Ano v případě, že jste z Plzeňského kraje. Ve spolupráci s mnohými DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE, a STŘEDISKY VOLNÉHO ČASU v celém Plzeňském kraji budou vypsány příměstské tábory speciálně pro Mini-Plzeň. Pro bližší informace kontaktujte nejbližší DDM nebo SVČ.

5. Dohlíží někdo na děti?
Všichni dospělí spolupracovníci projektu jsou odpovědní za to, aby byl celý areál bezpečným a příjemným místem. Jedná se však o veřejně přístupný, otevřený prostor, ve kterém se děti pohybují zcela samostatně, bez rodičů a na vlastní zodpovědnost.

Zapojením vašeho dítěte do hry nad ním NEPŘEBÍRÁ pořadatel TRK o.s. dohledovou povinnost. Přijďte se sami podívat, jak město dětí funguje a jestli si vaše dítě troufne být v Mini-Plzni i bez vás. Na začátku si třeba můžete odpočinout v restauraci TJ Lokomotiva, zatím co si dítě prohlédne Mini-Plzeň. Napříště už třeba postačí, když si s dítětem domluvíte, kdy a kde se sejdete či jak budete během dne ve spojení.

6. Mohou do města dětí i rodiče?
Ano. Rodiče, resp. dospělí se mohou volně pohybovat areálem, není jim ale dovoleno zasahovat do hry. Pro rodiče bude vyhrazen v restauraci TJ Lokomotiva a v přilehlém parku, kde mohou odpočívat a zároveň být dětem nablízku.


7. Co se stane, když bude chtít dítě odejít domů?
Nejdůležitější je, abyste s dítětem uzavřeli dohodu. Když se domluvíte, že bude v Mini-Plzni např. do 17 hod. a bude chtít jít domů dřív, musí vás samo kontaktovat. Buď zavolá mobilem, nebo může zajít do informační kanceláře a poprosit, aby vám někdo z dospělých spolupracovníků zavolal. Pro tento případ musí mít dítě u sebe telefonní číslo, na kterém bude někdo z rodičů k zastižení.

 

8. Co si má vzít dítě s sebou?
Nejdůležitější jsou:
kapsička na krk nebo ledvinka – do které si bude ukládat herní peníze a pas, popř. mobil
max. 50-100 Kč - kdyby si chtěl/a koupit např. zmrzlinu nebo limonádu v kiosku, restauraci
vhodné oblečení podle počasí - v Mini-Plzni bude šatna, kam si může batoh s věcmi uložit.

Dítě si dále může vzít:
vlastní lahev na pití - kterou si může doplňovat podle potřeby vodou, která bude v Mini-Plzni zadarmo k dispozici
svačinu - za herní peníze se ale bude moci také najíst v Mini-Plzeňské hospodě
mobilní telefon - jestli na tom trváte. Ale musí si na něj dávat samo pozor.

Nedoporučujeme brát s sebou:
foťáky a jiná digitální zařízení, velké obnosy peněz – protože by je mohly ztratit
drahé oblečení, které se nesmí umazat – protože nikdy nevíte, jakou práci nebo činnost si dítě ten den vybere nebo získá.

9. Co když se dítě v Mini-Plzni zraní?
Přímo v hale bude stanoviště 1. pomoci, jehož chod zajistí profesionální zdravotníci. Drobná zranění budou tedy ošetřena přímo na místě. Pakliže by se ale dítěti udělalo např. nevolno a potřebovalo by odjet domů, je NUTNÉ, aby u sebe mělo telefonní číslo, na kterém bude někdo z rodičů k zastižení.

10. Děti v rámci aktivit vydělávají peníze. Jde o pravé peníze?
Ne, jde o vlastní měnu – tzv. Mini-Plzeňské koruny. Peníze mají ale v rámci hry „opravdovou“ hodnotu, děti si za ně mohou koupit jídlo, výrobky v místním obchodním domě, utratit je za zábavu apod. Děti se samy učí zacházet s financemi a rozhodovat se, jak je použijí.  Bankovky mají platnost pouze v roce konání projektu.