O nás

Organizátorem pilotního ročníku Mini-Plzeň 2015 město dětí je TRK z.s. (Tvořivost, Rozmanitost, Komunikace). Sdružení bylo založeno v roce 2007 a od té doby realizovalo řadu projektů v Čechách i v zahraničí. Mezi hlavní cíle sdružení, od ledna 2016 spolku, patří snaha o překonávání komunikačních bariér mezi lidmi z různých zemí či různých kulturních prostředí. Svou prací se snaží vytvořit prostor pro hru, podnětná setkání, nalézání společných hodnot a objevování kulturních, historických a jazykových souvztažností.

Projekt Mini-Plzeň realizuje projektový tým.

Do projektu Mini-Plzeň je zapojeno a na jeho přípravách se podílí mnoho kooperačních partnerů. Jsou to organizace, které se dlouhodobě věnují určitému druhu práce s dětmi a mládeží. Do Mini-Plzně vnáší své speciální kompetence a vědomosti a zkušenosti. Zajišťují tak rozmanitou a atraktivní nabídku činností.


Aby se mohly podobně velké projekty, jako je Mini-Plzeň 2015 město dětí, uskutečnit, musí být především zajištěné vícezdrojové financování projektu.

Získání osvícených podporovatelů je pro naší další činnost zásadní.

Líbí se Vám činnost TRK z.s.?
Staňte se našimi partnery!