O projektu Mini-Plzeň 2015

Děti mají v komplexním prostředí „města dětí“ možnost porozumět událostem, které znají z reálného města. Poznávají fungování různých institucí, do nichž v běžném životě nemají přístup, nebo se s nimi setkávají pouze v roli pasivních diváků. Zažívají, jak všechno se vším souvisí. Např. řídící a kontrolní funkce politiky a státní správy, co se stane, když se poruší určitá pravidla, jak je možné sladit individuální potřeby se zájmy širší společnosti. Děti se ve městě dětí učí věci měnit a spolurozhodovat o nich. Pracují s principy demokracie.

Naše společnost by měla mít zájem na tom, aby děti měly ve městech k dispozici podnětná prostředí, v nichž budou moci přirozeným způsobem rozvíjet svou inteligenci, svobodně a volně si hrát. Projekt Mini-Plzeň takový prostor nabízí. Zde se děti svobodně pohybují, rozhodují, rozvíjí vlastní iniciativy a samostatnost. Ve vzájemné interakci s ostatními dětmi a dospělými tvoří, zkoumají a experimentují podle své fantazie, představ i zkušeností ze života. Cítí, že jsou brány vážně – mohou rozhodovat a nesou za svá rozhodnutí a jednání odpovědnost. A právě proto je hra na město zřejmě tolik fascinuje a motivuje je k tomu, aby do ní dobrovolně a se zápalem znovu a znovu vstupovaly.